PDA

Orijinalini görmek için tiklayiniz : bir zamanlar istanbul dünyaya bedelmişsunshine
22.11.08, 10:42
http://profile.ak.facebook.com/object2/665/15/n21531298968_5546.jpg


Şehirde daha tarih öncesi çağlara ait bir takım yerleşim bölgeleri olduğu tespit edilmiştir. 1942 - 1952 yılları arasında Kadıköy çevresindeki Fikir Tepesinde yapılan kazılar sırasında M.Ö. 3.000 yılına ait bir takım aletler, iskeletler bulunmuştur.
http://www.azizistanbul.com/images/sahilsultanahmet.jpg


Bu durum İstanbul'un Asya kıyılarında o çağlarda insanların yaşadığını açıkça ortaya koymaktadır. Rumeli tarafında da kazılar yapılacak olursa buralarda da çok eski çağlardan kalma çeşitli kalıntılara rastlanacağı sanılmaktadır.
http://www.azizistanbul.com/eskifoto/halic1870.jpg
1870-Haliç
Bugünkü İstanbul şehirlerinin çekirdeğinin yani Haliç'in güneyinde kalan parçanın ilk sakinleri Trak'lardı. Fenikeliler ise Kadıköy'ünde yerleşmişlerdi. Bilindiği gibi Traklar Hint-
Avrupa Fenikeliler ise Sami ırklarındandır.
http://www.azizistanbul.com/eskifoto/sarayburnu.1880.jpg
1880-Sarayburnu
Yunanlılara göre; Yunanistan'ın Megara şehrindeki Bizans'ın yönetimindeki bir Yunanlınlar kafilesi M.Ö. 658'de bugünkü Sarayburnu'na gelip yerleştiler. Bundan sonraki yüzyıllarda şehir yavaş yavaş ikinci derecede bir liman ve ticaret şehri olmaya yüz tuttu. Roma egemenliği altında iç bağımsızlığını koruyan bu ticaret şehri, ancak M.S. II. yüzyılda bir Roma sitesi oldu.


http://www.azizistanbul.com/eskifoto/kadikoycarsi.jpg
Kadıköy Çarşı


İmparator Konstantin, 325'te yeni ve büyük bir şehir yapımına girişti.11 Mayıs 330'da bu şehir kesin olarak Roma'nın yerine dünya imparatorluğunun başkenti oldu. Daha Konstantin devrinde şehrin nüfusu 200.000'i geçti. Fakat birkaç milyonluk Roma'nın kalabalıklığına ve büyüklüğüne erişmekten uzak bulunuyordu. 395'te imparatorluk ikiye ayrılınca İstanbul Doğu İmparatorluğu' nun başkenti oldu. Justinianus devrinde yani VI. Yüzyılda nüfusu milyonu aştı, dünyanın en büyük şehri haline geldi. VII. Yüzyılın sonundan başlayarak Bağdat nüfusu, büyüklüğü ve zenginliği bakımından İstanbul'u geride bıraktıysa da , şehir hiçbir zaman milyonu aşan nüfusunu kaybetmedi. Ancak Latinler' in işgalinde bu büyük nüfus dağıldı.


Asya'da ki imparatorluklarının yıkılması üzerine Avrupa'ya gelen ve bu kıtanın en büyük kısmında olan Hun Türklerinin hakanı Atilla, 447'de Büyükçekmece'ye kadar geldi; fakat Bizans'ı yıllık bir vergiye bağladıktan sonra geri döndü. Hun' lardan sonra gene Asya da ki imparatorluk tahtını kaybeden Avar (Apar) Türkleri Avrupa'ya geldiler ve 616'da İstanbul'un önlerine kadar ilerlediler. 626 yılında Avarlar'ın şehri kuşatması, tarih boyunca Bizans'ın karşılaştığı en önemli tehlikelerden birini meydana getirdi. Kadıköy ve Üsküdar tarafından da İranlılar (Sasaniler) bu kuşatmaya katılıyorlardı. Büyük şans esri olarak Bizans bu kuşatmayı ağır şartlarla atlattı.
http://www.azizistanbul.com/eskifoto/uskudar11.jpg
Üsküdar iskelesi
İslam dinin ortaya çıkmasından sonra Arapların başlıca hedeflerinden biride İstanbul oldu. 668-669 kuşatması gelecekteki halife Yezid'in başkomutanlığı altında yapıldı. 665'te Bizans donanmasını yok eden İslam donanması bu kuşatmaya açık bir kapı hazırlamıştı. Bu sefere Peygamberin bayraktarı Halid İbni Zeyd (Ebu Eyyubu'l-Ensari) ve Peygamberin birçok arkadaşı katıldı. Bu kuşatmadan bir sonuç çıkmayınca Halife Muaviye, 673-674'te şehri bir kere daha karadan kuşattırdı. Araplar Kapıdağı yarımadasında üslenerek tam yedi yıl sefer mevsiminde İstanbul önlerinde göründüler. Fakat bileşimi yalnız Bizanslılar tarafından biline "Rum Ateşi" yüzünden bir sonuç çıkmadı. 713-714'te tekrar Prens Mesleme, tekrar İstanbul'u kuşattı. Bu kuşatma Bizans'ı yıkılma tehlikesiyle yüz yüze getirdi. Arapların şehri alması ve Avrupa'ya hakim olması bir gün meselesi sayıldı. Fakat İmparator Leon'un enerjisi durumu kurtardı. Bu kuşatma Avrupa tarihinin dönüm noktalarından biri sayılır.781'de gelecekteki halife Harunureşid'te şehri kuşattı; fakat yıllık vergi karşılığında geri çekildi.


http://www.azizistanbul.com/foto/edirnekapi.jpg
Edirnekapı
Bundan sonra Bulgar Türkleri, İstanbul için en büyük tehlike teşkil etti.813'te Kurum Han, Bizans ordusunu Edirne meydan savaşında yok ettikten sonra, şehri kuşattı. Fakat kat kat surlarının ululuğu ve dayanıklılığı Bizans'ı gene kurtardı. 1090'da başka bir Türk topluluğu, Peçenekler Çekmece'ye kadar geldiler.
http://www.azizistanbul.com/foto/uskudarmeydan1920.jpg
Üsküdar Çarşı
Malazgirt'ten birkaç yıl sonra Selçuklu Türkleri Üsküdar'a kadar geldiler ve İznik'i Türkiye'nin başkenti yaptılar; fakat Avrupa'ya geçemediler. Birinci Haçlı seferi Bizans'ı Selçuk Türklerinden kurtardı. Ve Bizans'ın Türkler tarafından fethini 3,5 yıl geriye itti.
http://www.azizistanbul.com/foto/galatakulesikrsidan1920.jpg
Galata Kulesi-Asya'dan
16 Nisan 1204'te, Bizans'ı Türklerin elinden kurtarmak emeliyle hazırlanan Haçlı Seferinin dördüncüsü, özellikle Bizans'a yöneldi. Şehrin heybeti ve zenginliği karşısında gözleri kamaşan fakir Avrupalılar, İstanbul'u şiddetli bir savaştan sonra aldılar. Tarihte ilk defa olarak şehre barbarlar egemen oldular. Milyonluk şehir en müthiş yağma, katil ve saldırılarla karşılaştı ve zenginliğinin büyük kısmını kaybetti. On binlerce elyazması yakıldı. Kiliseler son şamdanlarına kadar yağmalandı. On binlerce İstanbullu kılıçtan geçirildi. Kadınlar saldırıya uğradı. Bütün bu hareketlere yalnız savaşçılar değil, Latin Rahipleride katıldı. İznik'e sığınan Bizans İmparatorluğu başkentini Latinler'in elinden almak için amansız bir mücadeleye girişti. Latinler İstanbul'da bir imparatorluk kurdular ve tahtı bir Fransız Hanedanına verdiler. Sonunda 1261'de Paleologoslar'ın idaresindeki Bizanslılar İstanbul'dan Latinleri kovdular. İmparatorluğun başkenti İznik'ten tekrar İstanbul'a nakledildi. Fakat bu dönemde şehrin nüfusu tahminlere göre yarım milyondan da aşağıya düşmüştü. Bununla beraber -İspanya'da ki Arap şehirleri hariç- Avrupa'nın en büyük şehri idi. Bu devre kadar Hıristiyan Avrupa'da hiçbir şehrin nüfusu 150.000'i aşmamıştır.


http://www.azizistanbul.com/foto/istanbul1920.jpg
İstanbul-1920
Bundan sonra Bizans, Osmanlı Türkleri ile karşı karşıya kaldı. Daha sonra Orhan bey Üsküdar'a geldi. İmparator ile pek sıkı ilişkiler kurdu. 1390 baharında Orhan Gazi'nin torunu Yıldırım Bayezit, şehri kuşattı fakat ağır vergi karşılığında kuşatmayı kaldırdı. Yıldırım'ın İstanbul'u almak azim ve kararı kesindi. Ancak Timur olayı bu fethi yarım yüzyıl geride bıraktı. 1396'da Türkleri Avrupa'dan sürmek ve Bizans'ı kurtarmak için gelen bütün Avrupa devletlerinin kuvvetlerinden meydana gelmiş büyük Haçlı ordusunu yok eden yıldırım Anadolu Hisarı'nı yaptırdı ve 1397'de şehri kuşattı. Fakat kuşatma savaşına girmedi; büyük Türk birliklerini şehre bağlamak istemedi. Uzun süren bir abluka ile Bursa gibi İstanbul'un da boyun eğip teslim olacağını düşündü. Bizans bu durumdayken Timur, 1402'de Yıldırım'ı yendi.
http://www.azizistanbul.com/eskifoto/salacaksarayi.jpg
Salacak Sarayı
Yıldırım'ın oğlu Musa Çelebi, 1411'de İstanbul'u kuşattıysa da alamadı. Yıldırım'ın torunu II. Murat'ın 1422'nin 15 haziranından 24 ağustosuna kadar süren pek şiddetli savaşlara sahne olan kuşatması, artık şehrin son günlerini yaşadığını gösterdi. Anadolu'da bir ayaklanma olması, Bizans'ı bu defada kurtardı. Fakat II. Murat'ın oğlu II. Mehmet, şehri almayı hemen hemen bir sabit fikir haline getirmişti. 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u alarak Ortaçağ'a son verdi.


İstanbul'un, surları içinde kalan bölümünün, yedi tepe üzerinde kurulduğu söylenir.


Bu tepelerin yerleri:


1- Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet Camiinin bulunduğu tepe.


http://www.azizistanbul.com/foto/sultanahmetIII1920.jpg
Sultan Ahmet Camii
http://www.azizistanbul.com/eskifoto/ayasofya1870.jpg
Ayasofya 1870
2- Çemberlitaş ve Nuriosmaniye Camiinin bulunduğu tepe.
http://www.azizistanbul.com/foto/nuriosmaniye1920.jpg
Nuruosmaniye Camii
3- Beyazıt Camii, Üniversite ve Süleymaniye'nin bulunduğu tepe.
http://www.azizistanbul.com/foto/suleymaniye1920.jpg
Süleymaniye Camii
4- Fatih Camiinin bulunduğu tepe.
http://www.azizistanbul.com/eskifoto/fatih1880.jpg
Fatih Camii
5- Yavuz Selim Camiinin bulunduğu tepe.
6- Edirnekapı semtinde, Mihrimah Sultan Camiinin bulunduğu tepe.
7- Kocamustafapaşa semtinin bulunduğu tepe.


Bunlardan başka, İstanbul'da surların dışında kalan ünlü tepeler şunlardır:
Bunlardan başka, İstanbul'da surların dışında kalan ünlü tepeler şunlardır:
Beykoz'da Yuşa Tepesi, Rumelihisarı'ndaki Şehitlik Tepesi, Sarıyer'de Maden Tepesi, Paşabahçe'de Karlıtepe, Beyoğlu'nda Tepebaşı ve Fetihtepe; Şişli'de Hürriyet Tepesi, Gayrettepe, Esentepe, Kuştepe, Köğıthane'de Nurtepe, Şirintepe Seyrantepe, Gültepe, Çeliktepe; Kadıköy'de Fikirtepe, Göztepe; Usküdar'da lcadiye Tepesi, Sultantepe, Nakkaştepe, Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca tepeleri.


http://www.azizistanbul.com/eskifoto/beykoz17mart1878.jpg
Beykoz-17 mart-1878
http://www.azizistanbul.com/eskifoto/samatya1900.jpg
Samatya


http://www.azizistanbul.com/eskifoto/rumelihisari1870ab.jpg
Rumeli Hisarı-1870
http://www.azizistanbul.com/eskifoto/kurucesme01.jpg
Kuruçeşme
http://www.azizistanbul.com/eskifoto/bebek1910.jpg
Bebek -1910
http://www.azizistanbul.com/eskifoto/bagaz1870er.jpg
İstanbul Boğazı-1870http://www.azizistanbul.com/eskifoto/tophaneatlitramvay.jpg
Tophane-Atlıtramvay
http://www.azizistanbul.com/eskifoto/tunelsantralsinemasi.jpg
Tünel-Santral Sineması
http://www.azizistanbul.com/eskifoto/taksimsinemasi1930.jpg
Taksim Sineması
http://www.azizistanbul.com/eskifoto/saraysinemasi.jpg
Saray Sineması
http://www.azizistanbul.com/eskifoto/taksimkislasi.jpg
Taksim Kışlası
http://www.azizistanbul.com/foto/taksimsularidaresi1920.jpg
Taksim Sular İdaresi-1920


http://www.azizistanbul.com/eskifoto/tokatliyanlokantasi1930.jpg
Tokatlıyan Lokantası
http://www.azizistanbul.com/eskifoto/tokatliyanoteli1930.jpg
Tokatlıyan Oteli
http://www.azizistanbul.com/eskifoto/salipazaridalmabahce.jpg
Salı Pazarı-Dolmabahçe
http://www.azizistanbul.com/eskifoto/besiktasiskelesi01.jpg
Beşiktaş İskelesi


http://www.azizistanbul.com/eskifoto/galatakoprusu18701912.jpg
Galata Köprüsü-1870-11912
http://www.azizistanbul.com/foto/pierrelotidenhalic1920.jpg
Pier Loti'den Haliç-1920
http://www.azizistanbul.com/eskifoto/galatasaray1958.jpg
Galatasaray-1958


http://www.azizistanbul.com/foto/galatakulesi1920.jpg
Galata Kulesi-1920


http://www.azizistanbul.com/eskifoto/nisantasikavsagi1919.jpg
Nişantaşı Kavşağı


http://www.azizistanbul.com/eskifoto/mesrutiyetcad1960.jpg
Meşrutiyet Cadddesi-1960


http://www.azizistanbul.com/foto/goksu.jpg
Göksu(Anadolu yakası)


http://www.azizistanbul.com/foto/sukemerifatih1920.jpg
Su Kemeri -Fatih (Avrupa Yakası)


http://www.azizistanbul.com/foto/fenerpatrikhane1920.jpg
Fener Patrikhane-1920


http://www.azizistanbul.com/foto/buyukadaiskele1925.jpg
Büyükada İskele-1925


http://www.azizistanbul.com/foto/fransizelciligi8yazliksaraytarabya1920.jpg
Tarabya-1920 ,Fransız Elçiliği-Yazlık Saray
http://www.azizistanbul.com/foto/kagithane1920.jpg
Kağıhane-1920
http://www.azizistanbul.com/eskifoto/unkapani.jpg
Unkapanı

LüFerCi
22.11.08, 10:46
paylaşimin için teşekkürler gercekten güzel resimler