PDA

Orijinalini görmek için tiklayiniz : denizlerimizaFaLa
27.11.08, 14:11
Yakın geçmişe kadar denizlerimizin berraklığı ve sahillerimizin temizliği ile övündük. Ancak son yıllarda; büyük bir kısmı bizim dışımızdan kaynaklanan ve bir kısmı da bizim sebep olduğumuz nedenlerden dolayı, denizlerimizdeki kirlilik göze batacak boyutlara ulaşmıştır.
Denizler kirletildiği zaman içinde yaşayan canlılar zarar görür. Burada yaşayan canlıların zarar görmesinden ise insanlar, dolaylı ve doğrudan doğruya zarar görür. Çünkü denizlerde yaşayan canlılar insanlar için çok önemlidir. Bilindiği gibi atmosferdeki karbondioksitin büyük bir kısmı denizde yaşayan bitkiler tarafından tutulur. Denizlerdeki balıklar ise hem geçim kaynağı, hem de beslenme bakımından insanlar için oldukça önemlidir.
Deniz sularının kirletilmesi, damıtılarak içme suyu olarak kullanılabilmesini de engeller. Sahillerdeki kirlilik ise, regrasyon ve turistik bakımdan ciddi bir dezavantajdır. Hele ham petrol ürünlerini oluşturan bileşimlerin, insanlarda kanser yapması nedeniyle, petrol ürünleri ile bulaşmış deniz ürünlerinin yenilmesi insan sağlığı bakımından çok tehlikelidir.
Dünyadaki duruma baktığımız zaman, maalesef tüm denizlerde hatta okyanuslarda bile, kirliliğin endişe verecek boyutlara ulaştığı görülür. Sayısal verilere göre sadece gemilerin balast tanklarının yıkanması ve sintine suları ile her yıl denizlere 1 milyon ton dolayında petrol atığı karışıyor. Ayrıca, deniz yataklarında yapılan petrol çıkarma faaliyetlerinden, petrol boşaltım platformlarından ve kazalar sonucunda da denizlere yılda 2- 28 milyon ton petrol ürünleri bulaşıyor. Bir çok ülkede denize boşaltılan kanalizasyon suları ve endüstriyel sıvı atıklar da ürkütücü boyutlardadır.
Ülkemiz deniz ve kıyılarında en fazla görülen kirlilik; etrafımızdaki denizlerden geçen gemilerden kaynaklanır. Çevremizdeki denizlerden geçen gemilerin; uluslar arası yasaları ihlal ederek; balans, sintine, tank yıkama sularını, çöplerini, pis su atıklarını denize boşaltmaları, sahillerimizin kirlenmesine sebep oluyor.
Sahillerimizin önemli bir bölümünde görülen katranımsı madde, gemilerden, çevremizdeki petrol rafinelerinden ve petrol boşaltım platformlarından denize karışan petrol atıklardan kaynaklanıyor.Petrol atıkları deniz suyuna karıştığı zaman; uçucu kısımları buharlaşıp havaya karışır ve geriye kalan ağır kısmı dibe çöker. Deniz dibine çöken bu katranımsı maddeler, hem denizin tabanında yaşayan canlılara öldürücü etki yapar, hem de dalga hareketi ile buradan kıyılara gelerek, denizin regrasyon amaçlı yararlanma kalitesinin düşmesine sebep olur.
Bizden kaynaklanan en ciddi kirlilik, CMC atıklarının denize karışmasıdır. Bunun yanında, sahillerimizdeki naylon atıklar ile çöplerin bir kısmı da plajlardan yararlanan vatandaşlarımızdan kaynaklanır. Büyük çapta olmasa da yağmur suları ile tarımsal alanlardan bir miktar toprak, tarımsal verimliliğin artırılmasında kullanılan gübre ve pestisitler, havadan deniz sularına karışan toz ve eksoz gazları da bir miktar kirliliğe sebep oluyor. Son yıllardaki hatalı yapılaşma sonucu, kıyılara yapılan inşaatlar ve bazı yerlerde kanalizasyon atıklarının denize verilmesi de üzerinde durulması gereken kirliliklerdir.
Bir çok kimseye göre denizler kirlilikleri temizler. Ancak denizin kendi kendini temizleyebilmesinin de bir sınırı vardır ve aşırı kirliliğin temizlenmesi mümkün olmuyor. Ülkemiz gibi, sahillerden turizm bakımından yararlanılan Antalya'da, kirliliğin önlenmesi için Belediyeye bağlı bir birim oluşturulmuş ve hem karasularından geçen yabancı gemilerden, hem de yerel faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesine çalışılıyor. Bu belediyenin sitesinde belirtildiğine göre, sadece 2006 yılında denize atık su boşaltan gemilere 91,252.00 YTL para cezası kesilmiştir.
Denizlerimizin daha ciddi boyutlarda kirletilmesi, ülkemiz için önemli olumsuzluklara ve kayıplara sebep olacaktır. Bu nedenle, gerek yabancılardan gerekse bizden kaynaklanan kirliliklerin önlenmesi için daha fazla geç kalınmadan, önlem alınması zamanı gelmiştir.

küçükbalıkçı
27.11.08, 22:04
Paylaşımın için teşekkürler Cengiz abicim...

Hıcaz
06.04.09, 13:30
Marmara ve karadenizde(kilyos önünde) demirli olarak duran hiçbir geminin sintina konrolu hakkıyla yapılmıyor.Güya Helikopter var,oda şikayet ederseniz lütfen kalkıyor.SGK'yı arayacaksın şikayette bulunacaksın gelecek...böyle denetim olmaz...neticede denizlerimiz kirlenmeye devam edecektir...Evsel atıklar Deniz kirletemezler bunuda açıkça ifade edebilirim..teşekk.