PDA

Orijinalini görmek için tiklayiniz : Amatör balıkçı teknesi için gerekenlen evraklar ve diğerleriküçükbalıkçı
08.12.08, 09:42
Amatör Balıkçı Teknesi İçin Gereklilikler..SORU: Ben amatör balıkçılık maksadıyla 5 metre civarı bir tekne ve 15 beygir veya üstü bir motor almak istemekteyim. Bu tarz bir tekneyi kullanabilmek için gereken belgelerle ilgili bilgi rica ediyorum. (Denize elverişlilik belgesi gereklimidir? Limanlar arası seyir dışında gereken seyir emniyet teçhizatı nelerdir?). Bunun yanında bu tarz bir tekne ile avlanabilmek için yapmam gereken işlemlerle ilgili de bilgi...0730/0743


CEVAP: Almayı düşündüğünüz tekneyi kullanabilmek için miço yada amatör denizci yeterliliğine sahip olmanız gerekmektedir. Bahse konu yeterliliklere sahip olabilmek için gerekli şartları taşıyor olmanız, amatör denizci yeterliliği için yapılacak sınavı başarmanız gerekmektedir. Bu konuda detaylı bilgiye Liman Başkanlıklarımızdan yada Müsteşarlığımızın (www.denizcilik.gov.tr/bilgi1) resmi web adresinden ulaşabilirsiniz. 16/07/2004 tarihli ve 1647 Sayılı Bakanlık Olur’u ile yürürlüğe giren “Amatör Özel Teknelerin Donatımına İlişkin Yönerge”de belirtildiği üzere; “Amatör balıkçı olarak tescilli tekneniz için denize elverişlilik belgesi gerekli değildir. Özel tekneler Türk karasuları içinde 4 yıl süreli Özel Yat/Tekne Kayıt Belgesi ile seyire çıkarlar ” ve “Özel tekneler için Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmez” hükümleri yer almaktadır. Bahse konu belge Liman Başkanlıklarımızca düzenlenmekte olup, teknenin tescili içinde yine Liman Başkanlıklarımıza müracaat etmeniz gerekmektedir.
Seyir için gerekli emniyet teçhizatı olarak bahse konu Yönerge’nin Ek’inde yer alan özel teknelerin donatılmalarına ait cetvel aşağıdadır.
Avlanmak için gerekli avlanma ruhsatı İl/İlçe Tarım Müdürlüklerden temin edilmektedir.GERÇEK KİŞİLERE AİT OLUP TİCARİ MAKSATLA KULLANILMAYAN ÖZEL TEKNELERİN DONATILMALARINA AİT ESASLAR
Belgeler
Özel Yat/Tekne Kayıt Belgesi Özel tekneler gerçek kişilere ait olup, ticaret amacıyla kullanılmayan teknelerdir. Özel tekneler Türk karasuları içinde 4 yıl süreli "Özel Yat/Tekne Kayıt Belgesi" ile seyire çıkarlar. Bu belgeyi tekne sahibinin başvurusu ve beyanı üzerine, faturası ile üretici beyannamesi görülerek, Liman Başkanlıkları düzenler. Bu belge Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir. Belgede, teknenin kayıt ve teknik niteliklerine ilişkin bilgiler yer alır. Belgeye teknenin yandan çekilmiş bir fotoğrafı eklenir. Özel tekneler için Yurt dışına çıkışlarda Transit Log düzenlenir. Özel tekneler için, "Denize Elverişlilik Belgesi" düzenlenmez. Özel yat ve teknelere Gemiadamları Yönetmeliğinin sefer bölgeleri ile ilgili hükümleri uygulanmaz. Uygulamalar Yat Turizmi ve Amatör Denizcilik Yönetmelikleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
Ölçme Belgesi (Tonilato Belgesi) Tüm özel tekneler boylarına bakılmaksızın Tonilato Belgesi alacaklardır.
Telsiz Telefon Ruhsatı Özel teknelerde telsiz telefon bulundurulması konusunda Telsiz Kanununa bağlı mevzuatla belirlenmiş amir hükümler uygulanır.
ZORUNLU TEÇHİZAT
Can Kurtarma Teçhizatı
Can yeleği Boyu ne olursa olsun, denize çıkan her teknede seyire katılan kişi başına bir adet can yeleği bulunacaktır. Teknede çocukların bulunması halinde her çocuk için bir can yeleği bulunacaktır.
Can simidi Boyu 9 metrenin altında olan teknelerde en az 1adet ışıklı, savlolu, boyu 9 metrenin üstünde olan teknelerde birisi ışıklı savlolu olmak üzere en az 2 adet can simidi bulunacaktır.
Paraşütlü işaret fişeği Her teknede en az 2 adet bulunacaktır.( tarihi geçmemiş)
El maytabı Her teknede en az 2 adet bulunacaktır. ( tarihi geçmemiş)
Duman kandili Her teknede en az 1 adet bulunacaktır. (yüzer veya elde tutulan tip ve tarihi geçmemiş)
Seyir Fenerleri ve Yardımcı Teçhizat
Seyir fenerleri Bütün teknelerde Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne (UDÇÖT) uygun olacaktır.
Pusula Her teknede bir adet manyetik pusula bulunacaktır.
Siyah küre UDÇÖT kurallarına uygun olacaktır.
Kampana UDÇÖT kurallarına uygun olacaktır.
Düdük UDÇÖT kurallarına uygun olacaktır. Seyyar tip hava basınç tüplü olabilir.
Radar reflektörü Boyu ne olursa olsun, 150 gros tonun altındaki bütün teknelerde bulunacaktır.
Yangınla Mücadele Teçhizatı
Taşınabilir yangın söndürme tüpü Makina dairesi veya sandığı dışında 1 adet 6 kg'lık, varsa kuzinede veya kamarada 1 adet 6 kg'lık bulunacaktır. Boyları 15 metrenin altında olan teknelerde yangın söndürme tüpleri 2 kg'lık olabilir. Boyları 9 metrenin altında olan teknelerde en az 1 adet 2 kg'lık bulunacaktır.Kamaralı teknelerde kamara başına en az 1 adet 2 kg'lık tüp bulunacaktır. Motoru olmayan teknelerde yangın söndürme tüpü bulunması gerekmez.
Deniz Kirliliğini Önleme Teçhizatı
Pis su tankı ve güverte boşaltma bağlantısı Pis su oluşabilecek yapıdaki teknelerde aranır.
Notik yayınlar
Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü kitabı Her teknede bir adet bulunacaktır.
Can Kurtarma İşaretleri Tablosu Bütün teknelerde bulunacaktır.
Markalama
Gemi ve bağlama limanı adının yazılması Teknenin başomuzluklarına ve aynasına yazılacaktır. Aynası dar veya baş kıç bir teknede gemi ve bağlama limanı adları iki kıç omuzluğa yazılır. Yazılar okunaklı olmalı, batone harf kullanılmalıdır, el yazısı veya süslü yazılar kabul edilmez, harf boyları 15 cm den küçük olamaz. Liman adı kısaltılmış olarak yazılamaz. Bağlama Limanı adının önünde B.L. veya Lim. gibi kısaltmalar bulunmayacaktır. Tekne ve liman adı, kıçta taşınan hizmet botu, jetski gibi araçlar nedeniyle uzaktan okunamıyorsa daha yüksek bir yere yazılacaktır.
Can simitlerinin markalanması Üzerine tekne adı ve bağlama limanı yazılacaktır.
Önerilen diğer teçhizatlar
Hizmet botu Önerilir, markalanmalıdır.
İlk yardım takımı Önerilir.
Sabit veya otomatik şişen can salı Varsa markalanmalıdır.
Dürbün, Ayna, Balta, Bıçak, Çamçak Önerilir
VHF telsiz telefon Önerilir
Termometre/Barometre Önerilir
Yangın battaniyesi Önerilir
Demir ırgatı, zincir ve/veya halatı Önerilir
Seyir haritaları (seyir sahasına ait) Önerilir.
Pergel, paralel cetvel, kalem, silgi Önerilir
İlk Yardım el kitabı Önerilir
Denizde Canlı Kalma el kitabı Önerilir
Can Kurtarma Teçhizatı Kullanma Talimatı Önerilir
Uluslararası İşaret Kod kitabı Önerilir
Fenerler ve Sis İşaretleri kitabı Önerilir
Başka yardımcı seyir cihazları ve emniyet teçhizatı Uzaklara yapılacak seyirlerde özellikle el maytabı, paraşütlü işaret fişeği ve duman kandili sayısının öngörülenden fazla olması, teknede GPS ve Radar gibi yardımcı seyir cihazları yanında EPIRB ve SART gibi emniyet teçhizatı bulunması önerilir.

Not:/ alıntıdır...